Rondje langs de gemeente: Hoe verandert Corona het beheer

Peter van de Ven

CROW Levende Stad deed een rondje langs verschillende organisaties om te vragen in hoeverre het Coronavirus hun werk heeft beïnvloed.

Het Coronavirus heeft het leven in Nederland drastisch veranderd. Zowel de omgang met elkaar als eigen patronen hebben plaats moeten maken voor nieuwe handelingen.
Ook heeft het virus impact op het werk wat we doen. Zo moeten andere regels in acht genomen worden, of zijn bijeenkomsten verplaatst of omgezet naar online bijeenkomsten.

Niels Reyngoud, Provincie Gelderland
Vanuit mijn functie/rol zie ik weinig veranderingen. Eigenlijk gaat alles wel door, alle projecten en werkgroepen, maar dan ‘op afstand’. Het video-vergaderen is wel intensief. Doordat veel meer ‘to the point’ overlegd wordt, is er weinig ruimte voor een praatje of een kopje koffie.
Ook buiten gaat het werk gewoon door. De minister heeft nu een brief doen uitgaan over de huidige coronacrisis en de aanwijzing van vitale processen. In deze brief staat dat wegbeheerders, hun leveranciers, opdrachtnemers en dienstverleners alle werkzaamheden kunnen opdragen en laten uitvoeren die nodig zijn om de netwerken naar behoren te laten functioneren. Alle installaties, digitale voorzieningen en maatregelen die nodig zijn voor het vervoer over de netwerken zijn hiervan onderdeel. Uiteraard met in achtneming van de voorzorgs- en beschermingsmaatregelen die thans gelden vanuit de Kabinetsmaatregelen.

Klaas Snoeij, Gemeente Rotterdam
De focus ligt in Rotterdam, net als elders in het land, op de vitale taken zoals GGD, reinigen, toezicht en handhaving en dergelijke. Overige activiteiten rond assetmanagement worden vanuit huis opgepakt.  Beeldbellen met Microsoft Teams is onder de huidige omstandigheden een goede vervanger voor de non-verbale communicatie.

Piet Smid, Gemeente Súdwest-Fryslân
Het gaat m.i. nog steeds goed om de werkstromen bij onze keten Openbare Ruimte (on)gewoon op te pakken. Zelf kan ik niet alles overzien want werk de laatste weken grotendeels voor Defensie waaronder operationeel Corona-crisisteam.
Er zijn wel verschillende maatregelen doorgevoerd in het beheer van de openbare ruimte (buiten en op kantoor) om het risico van besmetting en verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Er is veel anders georganiseerd bij de buitendienst. Ook aanvullende maatregelen, zoals op de milieustraten vanwege de extreme drukte.
Het MT van onze keten bekijkt van dag tot dag of er extra maatregelen moeten worden genomen of dat we bepaalde dienstverlening gaan afschaffen. Het werk gaat in basis dus ‘gewoon’ door. Er is ook een rapport/draaiboek Crisismanagement Keten Openbare Ruimte gemaakt om te anticiperen op mogelijke scenario’s, we kijken een half jaar vooruit.
Doel is het in stand houden van de vitale processen en handvaten bieden hoe hier mee om kan worden gegaan.
Om de vitale processen in beeld te brengen is een afwegingsmatrix gemaakt op basis van Assetmanagement met de organisatiewaarden Gezondheid, Veiligheid, Beschikbaarheid en Economie.

Frank Maurits, Gemeente Alphen aan den Rijn
Het is een hele uitdaging om onze reguliere processen normaal door te laten lopen. Omdat we allemaal zoveel mogelijk thuiswerken en we ook buiten de nodige afstand moeten bewaren is veel nu toch anders. Onze uitvoeringsdienst heeft rekening te houden met de richtlijnen van het Rijk waardoor we minder efficiënt en effectief zijn. Daarnaast zijn er ook andere prioriteiten gesteld en komt regulier werk dus in de verdrukking. Daarom hebben we richting de politiek een kwaliteitswaarschuwing afgegeven. Met name het niveau van verzorging (schoon) halen volgens de CROW norm en onze ambitie lijkt nu een uitdaging. Bij de realisatie van projecten plannen we opleveringen niet meer als groep, maar worden werken individueel opgenomen.
Onze professionele ontwikkeling verloopt ook anders omdat we vergaderingen nu (ook met externen) via Microsoft Teams organiseren. Die vergaderingen duren korter maar kosten wel veel energie, ook omdat het bewaken van de balans tussen werk en privé nu voor velen een opgave is. Tot slot gaat mijn postbachelor Assetmanagement Openbare Ruimte vanaf 12 mei weer verder met de module Risicobeheersing (als videoconferencing), dat lijkt relevanter dan ooit.
Ik wens iedereen veel sterkte, geluk en gezondheid!

Goeree-Overflakkee
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft vanwege het coronavirus en de maatregelen de het beheer van de openbare ruimte moeten aanpassen.
Er wordt nu alleen nog ingezet op wat de gemeente de ‘vitale processen’ noemt. Dit zijn de acties die noodzakelijk zijn voor een verantwoord gebruik van de openbare ruimte. Daarbij gaat het onder meer om het herstellen van schade, legen van afvalbakken, bestrijding van ongedierte, werk aan het riool of het voorkomen van andere gevaarlijke situaties.
Onder de werkzaamheden waar minder op ingezet wordt vallen onder meer het onderhoud van de groenvoorziening en het verwijderen van onkruid en zwerfafval. Dit gebeurt nog wel, maar in mindere mate.

©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven