Risicomatrix en rapport voor Corona

Peter van de Ven

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een risicomatrix en rapport uitgebracht omtrent het coronavirus en het beheer van de openbare ruimte.

Piet Smid van de gemeente: "Het MT van onze keten bekijkt van dag tot dag of er extra maatregelen moeten worden genomen of dat we bepaalde dienstverlening gaan afschaffen. Het werk gaat in basis dus ‘gewoon’ door. Er is een rapport/draaiboek Crisismanagement Keten Openbare Ruimte gemaakt om te anticiperen op mogelijke scenario’s, we kijken een half jaar vooruit. Doel is het in stand houden van de vitale processen en handvaten bieden hoe hier mee om kan worden gegaan. Om de vitale processen in beeld te brengen is een afwegingsmatrix gemaakt op basis van Assetmanagement met de organisatiewaarden Gezondheid, Veiligheid, Beschikbaarheid en Economie."

Het is een uitgebreid rapport.  Dit is ook de wens vanuit het management omdat alle genomen maatregelen op papier staan. Hierdoor kan bij uitval van een manager de andere manager het makkelijk overnemen.

Download hier het rapport coronavirus
Dowload hier de wegingen voor afschalen
©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven