Proef met verschillende soorten halfverhardingen in boomspiegels

Peter van de Ven

Vanaf half december start een proef in Rotterdam waarbij verschillende soorten halfverharding worden aangebracht in de boomspiegels van de bomen langs de Willemskade.

Deze boomspiegels zijn nu grotendeels voorzien van boomroosters. Een aantal roosters zijn in de tussentijd al verwijderd en de boomspiegels zijn aangevuld met grond. Deze grond wordt nu vervangen door halfverharding. Elk type materiaal wordt toegepast rond een zestal bomen.

Vervolgens worden metingen verricht naar het zuurstofgehalte, de waterdoorlatendheid en het vochtgehalte na toepassing halfverharding. Het gaat hierbij om metingen van de bestaande situatie, na het aanbrengen materiaal en daarna jaarlijks voor een periode van 3 jaar.
 

Duurzaam en onderhoudsvriendelijk

Deze halfverhardingen dragen bij tot een eenduidig beeld in de buitenruimte, zonder allerlei andere producten die niet of slecht gemonitord worden. Daarnaast streeft de gemeente naar makkelijk en minder onderhoud van de boomspiegels. Minder schoffelen en geen boomroosters in de toekomst meer toe te passen. Boomroosters zijn duur in aanschaf en hebben vaak een kortere omloop dan de boom. Halfverhardingen daarentegen zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Verder treedt er minder schade (oneffenheden) op aan verharding door opdruk van bestrating door boomwortels.
 

Monitoring

Goede monitoring is belangrijk. Elk jaar verricht Rotterdam daarom metingen en kijken naar de kwaliteit van de verschillende materialen. In de loop van de drie jaar bekijken ze welke soort(en) halfverharding het best ‘scoort’ en ze in de toekomst rond boomspiegels gaan gebruiken. De verschillende typen halfverhardingen die toegepast worden: Padvast, Stabiliser, Grauwacke en Hansegrand.

De werkzaamheden brengen geen directe overlast met zich mee voor omwonenden. Alleen voor wandelaars. Hiervoor treft de gemeente voorzieningen, zoals hekken, borden enzovoorts.
©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven