Plan van Informatie Eisen Materialenpaspoort

Peter van de Ven

De provincie Gelderland is bezig met de voorbereidingen van het contract voor de realisatie van de rondweg Lochem (N346), de schakel Achterhoek-A1.

Om bij te dragen aan de ambitie van de provincie Gelderland op het gebied van duurzaamheid en circulariteit (het worden van de 1st afvalloze provincie en het verminderen van primair materialengebruik) wordt er een materialenpaspoort uitgevraagd voor de civiele constructies en de verhardingen. In dit rapport zijn de informatie-eisen voor het materialenpaspoort beschreven doormiddel van informatie van huidige ontwikkelingen en opgehaalde informatie uit een tweetal werksessies.

Het materialenpaspoort is een instrument om alle gebruikers in de materiaalcyclus voor hen noodzakelijke informatie te kunnen geven over de samenstelling van materialen en bouwelementen van bouwwerken met als doel hoogwaardig hergebruik van materialen in de toekomst te faciliteren. Op dit moment zijn er nog geen breed gedragen standaarden voor een materialenpaspoort. Hierom is er voor de provincie Gelderland gekeken hoe de minimale informatie-eisen voor een materialenpaspoort kunnen worden verwerkt in de bestaande informatie-uitvraag. Om dit goed in kaart te brengen is, in hoofdstuk 3, een analyse gemaakt van de huidige informatie-en leveringseisen.
 
De minimale informatie-eisen zijn opgehaald doormiddel op twee manieren:

  • Informatie uit huidige ontwikkelingen: Informatie-eisen die zijn voorgekomen uit eerdere onderzoeken van Witteveen+Bos (o.a. voor Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland) en uit landelijke ontwikkelingen (o.a. CB’23);
  • Werksessies met specialisten van de provincie Gelderland: Er zijn twee werksessies met specialisten geweest (Civiele kunstwerken en verhardingen), waarbij de volgende vragen zijn behandeld:
    • Welke informatie is minimaal nodig voor hoogwaardig hergebruikt en beheer/onderhoud?;
    • In welke formaat moet deze informatie worden opgeleverd (doorzoekbare informatie of als document)?
 
Het resultaat is een concreet uitgewerkt PvIE materialenpaspoort voor het contract voor realisatie van de rondweg Lochem. Voor het bijhouden van het materialenpaspoort tijdens de gebruiksfase zijn wel wensen en eisen opgehaald, maar moet nog separaat een PvIE worden opgesteld en opgenomen in beheer- en onderhoudscontracten. Met het opgestelde Programma van Informatie-eisen voor Materialenpaspoort is een goede basis gelegd voor het uitvragen van materiaalpaspoorten voor nieuwe infra objecten binnen provincie Gelderland. Voor de verdere ontwikkeling en toepassing van het materialenpaspoort binnen de provincie worden de volgende aanbevelingen gedaan: 1) Opstellen materialenpaspoort voor bestaande objecten, 2) pilots voor andere objecttype, en 3) verder aansluiten op ontwikkeling in digitalisering van de bouw (BIM/PIM).

Dit document is met dank aan de Provincie Gelderland en Niels Reyngoud
Limescape User
haalo
0
©2020 All rights reserved Privacy statement -
Cookie statement -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven