Nota Kostenverhaal gemeente Delft

Peter van de Ven

De gemeente Delft staat voor een forse verstedelijkingsopgave tot 2040: Samen maken we de stad!

Het college heeft in 2018 zijn ambitie hierover uitgesproken en vastgelegd in het bestuursprogramma ‘Voorbereid op de toekomst’. De basis is, om ons te richten op vijf noodzakelijk opgaven: een stevige basis, sterke wijken, de (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie.

"We hebben in Delft een aanzienlijke woningbouwopgave én opgave voor bedrijfsruimte binnen de bestaande stad. En tegelijkertijd zijn er investeringen nodig op het gebied van bereikbaarheid, voorzieningen, openbare ruimte, duurzaamheid en klimaatadaptatie. De opgaves en investeringen gaan daarbij hand in hand; zonder investeringen geen toekomstbestendige stad waarin we deze opgaves kunnen realiseren", aldus de wethouder.

Lees het hele verhaal van Delft in de Nota Kostenverhaal.
©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven