Regio's

Partnergemeenten en provincies die graag kennis en ervaringen willen uitwisselen in hun regio bieden we een extra regiolidmaatschap aan. Je kan regionale problematiek bespreken met veelal een vaste samenstelling en gezamenlijk tot nieuwe ideeën of inzichten komen. Het regiolidmaatschap biedt 3 bijeenkomsten per jaar waarbij jij als deelnemer het onderwerp kunt bepalen. CROW Levende Stad faciliteert, jij leert!

Huidige partnerregio's CROW Levende Stad (alleen opengesteld voor decentrale overheden):

Binnen een regio kunnen partnergemeenten hun ‘buren’ uitnodigen voor een regiobijeenkomst. Wil je ook je buren eens uitnodigen? Laat het ons weten.
 

Lidmaatschap regionetwerk CROW Levende Stad

Dit lidmaatschap is alleen toegankelijk voor gemeenten die partner zijn van CROW Levende Stad. Het lidmaatschap geeft recht op:
  • 3 regiobijeenkomsten per jaar. Deze bijeenkomsten vinden over het algemeen in vaste samenstelling plaats om een sfeer van onderling vertrouwen te ontwikkelen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen extra collega’s uitgenodigd worden.
  • Samen met het regionetwerk bepaal je zelf de jaaragenda en –thema’s.
  • CROW Levende Stad organiseert de bijeenkomsten en verzorgt de agenda en verslaglegging.
  • Een netwerk van regiopartners.
  • Verbanden met de andere regionale netwerken van CROW Levende Stad worden gelegd om kennisuitwisseling te stimuleren.
  • Indien nodig, wordt kennis ingebracht van buiten het netwerk.
  • Verslagen en agenda’s van bijeenkomsten.

Kosten

Lidmaatschap van het regionetwerk CROW Levende Stad (bij een regio van minimaal 5 deelnemende gemeenten) bedraagt €1.510,-.


Vragen?

Wil je zelf ervaren wat de voordelen zijn van dit lidmaatschap? Neem contact op met het coördinatieteam van CROW Levende Stad.
 
©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven