Objectinformatie (IMBOR)

Het IMBOR 2020 is de eerste versie van IMBOR die compleet is gevuld voor álle vakdisciplines. Een mijlpaal! Vanaf nu kunnen alle gemeenten, provincies en andere terreinbeheerders hun volledige areaal converteren naar deze landelijke standaard.

Het IMBOR 2020 is de eerste versie van IMBOR die compleet is gevuld voor álle vakdisciplines. Een mijlpaal! Vanaf nu kunnen alle gemeenten, provincies en andere terreinbeheerders hun volledige areaal converteren naar deze landelijke standaard. In de afgelopen jaren heeft CROW tussenversies van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) gepubliceerd. Het IMBOR 2020 geeft een totaaloverzicht van álle objecttypen in de openbare ruimte en hun relevante kenmerken voor het beheer.

Iedereen kan hiermee aan de slag, zodat het IMBOR voor terreinbeheerders en hun opdrachtnemers dé landelijke standaard wordt voor de registratie en uitwisseling van objectgegevens en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen voor b.v. weg- en groenbeheer.
 

Wat is veranderd?

Ten opzichte van de vorige versie, IMBOR 2018, zijn in het IMBOR 2020 de resterende 7 vakdisciplines compleet gemaakt: civiele constructies, tunnels, verlichting, verkeersregelinstallaties, sportvoorzieningen, faunavoorzieningen en kabels & leidingen. Daarnaast zijn in het IMBOR 2020 de aansluiting op o.a. IMGeo 2.1, GWSW en de NEN2767 verbeterd. Tot slot zijn nog meer dan 200 opmerkingen uit de consultatieronde verwerkt waarbij ook verbeteringen in de bestaande vakdisciplines zijn doorgevoerd. In het logboek van de Access Database voor IMBOR staat een compleet overzicht van de doorgevoerde wijzigingen.
 

 

Kennismodules en tools

Kennismodule IMBOR en IMWV Basis

De kennismodule ‘IMBOR en IMWV Basis’ bevat de inhoud van de informatiemodellen voor de vakgebieden ‘beheer openbare ruimte’ en ‘wegen en verkeer’.

Kennismodule IMBOR en IMWV Plus

De kennismodule ‘IMBOR en IMWV Plus’ omvat de inhoud van de kennismodule IMBOR en IMWV Basis met als extra onderdeel de CROW-Datacatalogus Openbare Ruimte (met IMBOR-Catalogus).
 

Cursussen

Cursus IMBOR

IMBOR biedt overheden en andere terreinbeherende organisaties en hun adviseurs de standaard voor het vastleggen van hun areaal- en objectgegevens noodzakelijk voor assetmanagement.
©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven