Kwaliteit van de openbare ruimte

Publicaties

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013

Ben je verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte? Dan weet je dat een goed ontworpen en beheerde openbare ruimte een grote maatschappelijke meerwaarde heeft en efficiënt te onderhouden is. De CROW-publicatie biedt landelijke standaardkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018

De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 is de opvolger van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013. De vernieuwde kwaliteitscatalogus is een eindproduct dat volledig geactualiseerd en afgestemd is op de eindgebruiker.
 

Kennismodules en tools

Kennismodule Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Basis

Het goed en Integraal Beheer Openbare Ruimte geeft maatschappelijke meerwaarde. Ben jij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? De CROW Kennismodule Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Basis geeft je praktische handvatten en helpt om een succesvolle openbare ruimte te realiseren en efficiënt te onderhouden. Een openbare ruimte die goed ontworpen is en de beheerder wendbaar maakt.

Kennismodule Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Plus

Hoe zorg je ervoor dat de openbare ruimte goed ontworpen wordt, efficiënt te beheren en te onderhouden is? De Kennismodule Beeldkwaliteit Plus zorgt dat de Beheerder Openbare Ruimte meerwaarde creërt met een beeldkwaliteitsplan dat actuele beeldmeetlatten bevat.

Kennismodule Beeldkwaliteit Spoorbermen

Als verantwoordelijke voor de kwaliteit van spoorbermen weet je hoe belangrijk de groenvegetatie en inspectiepaden zijn voor de spoorveiligheid. Voor beheerders van het spoor is deze kennismodule een praktisch instrument om op uniforme wijze de kwaliteit van het groen langs het spoor te meten, monitoren, beheren en verbeteren. Hierdoor ontstaat er een duidelijk kader voor beheerders en aannemers.

Kennismodule Beeldkwaliteit Wooncomplexen

Als verantwoordelijke voor de kwaliteit van wooncomplexen weet u hoe belangrijk het schoon, heel en veilig houden van wooncomplexen is. Samenwerking van corporaties, bewoners, aannemers en beheerders is hierbij erg belangrijk.
 

Cursussen

Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit

Gemeenten in Nederland werken met beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. Beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd om de beoogde kwaliteitsniveaus te monitoren en te realiseren. De metingen zijn de basis voor verschillende gemeentelijke doeleinden. Het is daarom belangrijk dat de beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door goed opgeleide, gecertificeerde inspecteurs.

Beeldkwaliteit in RAW

Hoe zet je ‘Beeldkwaliteitsystematiek’ in als er gewerkt wordt met een RAW-bestek zodat het onderhoud altijd op het juiste kwaliteitsniveau wordt gedaan? Als opdrachtgever, bestekschrijver of aannemer leer je de uitgangspunten van Beeldkwaliteit in RAW kennen, begrijpen én toepassen.
 


Overig

XML-bestand voor softwareleveranciers, zie hier onderaan de pagina.
©2020 All rights reserved Privacy statement -
Cookie statement -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven