Helpdesk

Hieronder staan een aantal FAQ's over de producten en diensten van CROW. Staat je vraag er niet bij?
Klik dan hier.

Vakgebieden

 

BeeldkwaliteitWaar vind ik de kostenkengetallen?
Op dit moment zijn wij bezig met het actualiseren van de kostenkengetallen. De versie die in kennisbank staat is zodanig verouderd dat hij in 2020 niet meer als relevant beschouwd mag worden. Wanneer u ze wilt inzien zult u in de kennisbank het tabblad ‘Historie’ aan moeten klikken. Vervolgens gaat u naar ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte’. Hier klikt u op ‘Beeldmeetlatten KOR 2013’ aan en vervolgens op een specifieke beeldmeetlat. Daarmee zal u de volgende onderdelen op uw scherm zien:


Hoe ik ga om met biodiversiteit in een met beeldkwaliteit beheerd gebied?
Beeldkwaliteit is een systematiek om het bestaande te beheren. Wanneer je dus iets wilt omvormen naar bijvoorbeeld een biodivers grasveld is de beeldkwaliteitsmethode niet toepasbaar.


Hoe kan ik de XML-bestanden van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 tot mijn beschikking krijgen?
U kunt de standaardovereenkomst zoals onderaan deze webpagina te downloaden is, invullen en versturen naar klantenservice@CROW.nl. Zij zullen met u contact opnemen over de vervolgstappen.


Waarom kan ik in de KOR 2018 niks vinden over het onderhoud van bomen?
Het enige wat benoemd word over de status van een boom zijn de probleemtakken. Dat gaat puur en alleen over de vraag: kan ik er als voetganger/fietser/automobilist langs zonder dat er een tak in de weg hangt. In de KOR 2018 wordt verder niet gesproken over de staat van bomen. Alles wat iets zegt over de kwaliteit/vitaliteit van een boom is uit de KOR 2018 gehaald. Voor de inspectie van bomen heeft CROW de richtlijn boomveiligheidsregistratie (BVR) ontwikkeld, zie ook deze pagina.


Waar kan ik de wijzigingen vinden van de KOR 2018 ten opzicht van de KOR 2013?
In de kennismodule Beeldkwaliteit bij het product Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 vindt u ‘publicatietekst KOR 2018’. Onder dit kopje staat ‘Conversietabel oude en nieuwe beeldmeetlatten’. Hierin vindt u alle wijziging die zijn gedaan.


Als ik een beeldbestek maak moet ik per beeldmeetlat aangeven hoe groot het areaal is dat beheerd moet worden. Waar kan ik vinden op welke type objecten een bepaalde beeldmeetlat van toepassing is?
In de Acces Database van de Kennismodule IMBOR en IMWV Plus vindt u bovenaan het overzicht van alle beeldmeetlatten uit de KOR 2018 een relatietabeltussen IMBOR-objecten en KOR-beeldmeetlatten.
 

 

BeheersystematiekenWaar vind ik informatie over beheersystematieken?
Alle kennis m.b.t. Wegbeheer 2019 is opgenomen in de Kennismodule Wegbeheer, -inspecties en -metingen.
De bijbehorende opleiding is de Basiscursus Wegbeheersystematiek.
Alle kennis m.b.t. de Beheersystematiek Openbare Ruimte is opgenomen in de Kennismodule Beheersystematiek Openbare Ruimte.
Meer informatie over Wegbeheer en wegonderhoud.


Wat zijn verschillen tussen Wegbeheersystematiek 2019 en de Beheersystematiek Openbare Ruimte?
De ‘Beheersystematiek Openbare Ruimte’ (BS-OR) is een generieke systematiek voor het totale integrale beheerproces, gebaseerd op assetmanagement. De systematiek bevat specifieke uitwerkingen per asset. Voor verhardingen heet de uitwerking bijvoorbeeld ‘Beheersystematiek Verhardingen’ (BS-V). Om wegbeheerders op een eigen gekozen moment over te laten stappen naar de nieuwe BS-OR (met uitwerkingen zoals de BS-V), heeft er als tussenstap ook een actualisatie plaatsgevonden van Wegbeheer 2011 naar Wegbeheer 2019. Beide systematieken zijn beschikbaar in kennismodules. Zie hier meer informatie over de verschillen.


Hoe kan ik controleren of mijn beheersysteem voldoet aan de beheersystematieken?
CROW controleert of de wegbeheersystematiek op een correcte manier is toegepast in de wegbeheersoftware van verschillende leveranciers. Indien van toepassing ontvangt de leverancier een keurmerk. Gebruikers van de software zijn er hiermee van verzekerd dat het wegbeheersysteem dat zij gebruiken de wegbeheersystematiek goed toepast. Meer informatie over de toetsingseisen en welke pakketten het keurmerk hebben.


Waar vind ik informatie over weginspecties?
Informatie over de handreiking visuele inspectie wegen, het controleprotocol weginspecties en het register met gediplomeerde inspecteurs is via deze pagina te bereiken.
De kennis m.b.t. weginspecties maakt onderdeel uit van de Kennismodule Wegbeheer, -inspecties en -metingen. Het Handboek visuele inspectie 2011 en de Handleiding globale visuele inspectie 2011 zijn ook in gedrukte vorm verkrijgbaar.
CROW biedt een opleiding aan waarmee het diploma Visueel Inspecteur Wegen te behalen is. De opleiding bestaat uit drie onderdelen, die los te volgen zijn:


IMBOR


Ik ben geabonneerd op Jaarlicentie Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis. Als ik nu inlog krijg ik echter geen gegevens meer onder IMBOR en IMWV. Deze optie hadden we tot voor kort nog wel. Wat doe ik verkeerd?
Sinds 1 januari 2019 is dit veranderd. Sinds die tijd zit IMBOR niet meer gratis bij andere kennismodule voor Beeldkwaliteit of Wegbeheer, maar is het een aparte kennismodule IMBOR en IMWV geworden waarvoor apart betaald moet worden.


Algemeen beheer


Hoe bereken je wat de beheerskosten zijn voor een weg op zowel het gebied van asfalt, elementen en zo mogelijk uitgesplitst in stroomwegen en woonstraten? Waarbij het niet alleen gaat over de kosten van de aanleg, het onderhoud en het verwijderen na de levensduur; maar ook over kosten zoals onkruidbestrijding en vegen gedurende de hele afschrijftermijn.
Bijgevoegd de Excel-rekentool die CROW ooit heeft gemaakt voor het berekenen van jaarlijks gemiddelde beheerkosten (destijd gemaakt voor afkopen van de onderhoudskosten bij overdracht van wegen).  Dit hoorde bij de publicatie 145 Beheerkosten openbare ruimte. Deze rekentool is echter erg verouderd, met name de eenheidsprijzen en wordt niet meer door ons ondersteund. Je kan hem wellicht nog wel gebruiken als je zelf actuele onderhoudsprijzen weet of een algemene indexering doorvoert. Bijgevoegd de Excel-rekentool. Via CTRL+SHFT+D en de code t7284 kan je ook de achterliggende tabbladen zien met de onderhoudsfrequenties, maatregelen en levenscycli.
 
Daarnaast vind je in de ‘Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte PLUS’ ook kostenkengetallen voor diverse beeldmeetlatten. Ook deze kengetallen zijn helaas wat verouderd en moet je dus wel indexeren. https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-beeldkwaliteit-openbare-ruimte-plus
 
©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven