(Weg)beheersystematieken

Kennismodules en tools

Kennismodule Beheersystematiek Openbare Ruimte

Is de complexiteit van integraal beheer een uitdaging voor jou als beheerder? De kennismodule Beheersystematiek Openbare Ruimte helpt je in 6 processtappen deze uitdaging te managen.

Kennismodule onkruid en verhardingen

De Online Kennismodule Onkruid en verhardingen biedt actuele ontwerpvoorbeelden voor onkruidwerende verhardingen. Deze ontwerpvoorbeelden bieden ontwerpers, bestekschrijvers en beheerders inspiratie en richtlijnen hoe onkruidproblemen te voorkomen, hoe de juiste materiaalkeuze en detailinrichting te maken en hoe een goede procesgang verankerd kan worden in de organisatie.

Kennismodule Wegbeheer, -inspecties en -metingen

Voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet is een deskundig beheer noodzakelijk. In de Online Kennismodule Wegbeheer, -inspecties en -metingen komen alle finesses van wegbeheer aan bod. Van valgewichtdeflectiemetingen tot visuele weginspectie.


Cursussen

Opleiding Visueel Inspecteur Wegen

Wil je wegvakken eenduidig op schadebeelden kunnen beoordelen? Door het volgen van de opleiding Visueel Inspecteur Wegen (VIW) leer je de theorie en de basis van de visuele inspectie. Tijdens de opleiding leer je hoe je visuele weginspecties uitvoert volgens de CROW-systematiek voor visuele weginspectie.

Basiscursus Wegbeheersystematiek

Wil je meer weten over wegbeheer, of wil je uw kennis opfrissen? Dan is de Basiscursus Wegbeheersystematiek een goede keuze. De cursus gaat in op de CROW-systematiek voor Wegbeheer 2019. Ook wordt de wijze waarop de systematiek is vertaald in de wegbeheerprogrammatuur behandeld. Tijdens de cursus gaan we daarnaast in op de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte.
©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven